đỗ xe song song

[Infographic] Hướng dẫn ghép xe song song vào nơi đỗ

Ghép xe theo kiểu song song với lề đường khi có hai xe chặn đầu và đuôi. Infographic dưới đây giúp bạn nhanh chóng hơn chỉ...

Xem Thêm
© 2020 BackLiners A Member of KATA