Thảm lót sàn KATA đạt RoHS 2

Nâng mức độ lên cấp 2, tiêu chuẩn tối thiểu để thảm lót sàn KATA được bán tại Châu Âu

Ở các nước phát triển, luôn có những tiêu chuẩn khắt khe cho các sản phẩm từ tiêu dùng tới sản xuất. Và ở ngành điện,...

Xem Thêm
© 2016 - 2024 A product of KATA